Opis i analiza przypadków

SalesBI to wiodąca firma w zakresie Business Intelligence i konsultingu, której rozwiązania pomagają klientom w konsolidacji i przejrzystej prezentacji danych dotyczących sprzedaży i zachowań klientów. Dane dostarczane przez naszych analityków pomagają kierownikom różnych szczebli w podejmowaniu strategicznych decyzji i osiąganiu korzystnych wyników finansowych.
Zapoznaj się z przedstawionym poniżej opisem przypadków i poznaj sposób w jaki analizy dostarczane przez zespół ekspertów SalesBI pozwalają naszym klientom na generowanie zysków i sprawiają, że jesteśmy najlepsi w branży.

Opis i analiza przypadku: Digitalizacja Kanałów Dystrybucji

Avatar Icon - Sales BI

Profil klienta:

Wiodąca firma o globalnym zasięgu, która specjalizuje się w digitalizacji przedsiębiorstw.

Game Icon - Sales BI

Cel:

Określenie zyskowności i udoskonalenie procesu digitalizacji przy użyciu rozwiązań BI.

Search Icon - Sales BI

Wymagania klienta::

1. Gromadzenie, analiza i przedstawienie kierownikom różnego szczebla danych dotyczących wydajności przedsiębiorstwa w celu udoskonalenia procesu decyzyjnego.

2. Przedstawienie danych dotyczących wydajności przedsiębiorstwa dla konkretnych obszarów geograficznych, które pozwala na szybkie podjęcie konkretnych działań.

Rozwiązania SalesBI:

SalesBI zaprojektowało i wprowadziło ułatwiające podejmowanie działań panele kluczowych wskaźników produktywności KPI, które pozwoliły kierownikom różnego szczebla na zwiększenie wiedzy i znajomości rynków docelowych.

SalesBI zaprojektowało narzędzie do badania i diagnozowania kondycji oraz wydajności procesu digitalizacji sieci - Digitization Network Health Measurement Tool - które ułatwia kierownikom różnego szczebla ocenę stanu i wydajności procesów digitalizacji zespołów wsparcia i użytkowników końcowych.

Wyniki:

Współpraca z SalesBI pozwoliła naszym klientom na pogłębienie wiedzy na temat wydajności ich przedsiębiorstw, a co za tym idzie na zwiększenie zdolności łączenia celów z konkretnymi czynnikami pomiaru wydajności, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

  • Zostało to osiągnięte poprzez wprowadzenie nowego, cyfrowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, opartego na wymiernych liczbach, a nie, tak jak wielu przypadkach wcześniej, na „intuicji”.

Poprzez wykorzystanie systemu wskaźników – System Benchmarkingowy – kierownicy różnego szczebla mieli możliwość zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez większą widoczność konkretnych danych docelowych przy każdym logowaniu na platformę BI.

  • Zostało to osiągnięte przy użyciu skutecznego programu wsparcia sprzedaży, który doprowadził do 11.3% wzrostu przychodu brutto w pierwszym kwartale implementacji, głównie dzięki zwiększonej zdolności zespołu sprzedażowego do konwersji leadów sprzedażowych, a nie jedynie ich generowaniu.

Opis i analiza przypadku: Marketing – panel infrastruktury sieciowej dla przedsiębiorstw

Avatar Icon - Sales BI

Profil klienta:

Wewnętrzny zespół marketingowy w przedsiębiorstwie z obszaru zaawansowanych technologii, odpowiedzialny za rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw.

Game Icon - Sales BI

Cel:

Diagnoza wyników działań zespołu ds. marketingu i rentowności oferty Cyfrowej Architektury Sieci (DNA).

Search Icon - Sales BI

ymagania klienta:

1. Konsolidacja zespołu i danych wydajności DNA w jeden interfejs BI.

2. Wykorzystanie interfejsu BI do wprowadzenia nowego stylu zarządzania zespołem.

Rozwiązania SalesBI:

SalesBI przygotował wszechstronny interfejs BI, który rejestruje KPI, dane dotyczące zamówień i inne istotne wskaźniki. System zapewnił kadrze zarządzającej dostęp do większej wiedzy o wydajności i produktywności i doprowadził do wprowadzenia nowego sposobu zarządzania, ze wzmożonym naciskiem na wydajność zespołu, z jednego interfejsu BI.

  • Zastosowane rozwiązanie pozwoliło kadrze zarządzającej odzyskać 10% czasu, jaki wcześniej poświęcali na zbieranie danych i diagnozę wydajności ich działalności.

Interfejs BI pozwolił klientowi na przewidywanie trendów i podejmowanie świadomych decyzji w napędzaniu skoncentrowanej sprzedaży i wprowadzaniu programów promocyjnych.

  • Wprowadzone rozwiązanie doprowadziło również do zwiększenia o 9 % identyfikacji leadów w sprzedaży z zakresu architektury i sprzedaży segmentowej.

Opis i analiza przypadku: Partner EDGE

Avatar Icon - Sales BI

Profil klienta:

Organizacja w dziedzinie mediów cyfrowych, odpowiedzialna za zarządzanie Partnerami i Klientami w obrębie różnych przedsiębiorstw.

Game Icon - Sales BI

Cel:

Efektywne zarządzanie poprzez kwartalne przeglądy biznesowe - QBR, które wykorzystują inteligentne dane w obrazowaniu wydajności działalności.

Search Icon - Sales BI

Wymagania klienta:

1. Wykorzystanie skalowalnego i ujednoliconego sposobu na powtarzalny pomiar wyników wydajności z możliwością podejmowania świadomych decyzji, mających na celu wsparcie strategii biznesowej.

2. Łatwy dostęp do funkcji raportowania z funkcją uszczegółowienia danych dotyczących kluczowych obszarów rentowności w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Rozwiązania SalesBI:

SalesBI zaprojektowało potężną platformę, która może być modyfikowana przez Partnerów i Klientów przy użyciu KPI konkretnych dla danej branży. Zastosowane rozwiązania pozwoliły obu stronom na prezentowanie danych dotyczących zarówno uśrednionych jak i najwyższych poziomów wydajności, kontrastując je z danym przedsiębiorstw o porównywalnej wielkości i udziale w rynku dla danej branży.

Platforma jest całkowicie niezależna od rodzaju stosowanych urządzeń i zapewnia użytkownikom całkowicie elastyczny dostęp.

Po zbudowaniu platformy – SalesBI zostało zaangażowane do stworzenia programu wspierającego, który miał za zadanie przyspieszyć wdrażanie modelu i zwiększyć jego oddziaływanie na działalność biznesową.

Wyniki:

SalesBI sprawiło, że Partnerzy i Klienci osiągnęli maksymalną wartość z przeprowadzonych rozmów sprzedażowych poprzez łączenie umiejętności i znajomości branży z analityką predyktywną i preskryptywną.

  • Zastosowane rozwiązanie pomogło zainicjować nowe programy sprzedażowe, szczególnie skierowane do Partnerów, którzy poczynili znaczące inwestycje w istniejące programy biznesowe organizacji. To doprowadziło do 3% wzrostu kwartał do kwartału (QoQ) w pozyskiwaniu nowych klientów wśród Partnerów.
  • Poprzez uproszczenie systemu zarządzania kluczowymi klientami, osiągnięto oszczędność na poziomie 1% produktywności na każdym kontrakcie.
  • Lepsze wykorzystanie istniejących możliwości sprawiło, że Partnerzy osiągnęli większe korzyści z przystąpienia do programów, zwiększając zaufanie i wartość marki w oczach klienta.